Haltek ApS er et solidt automationsfirma. Vi beskæftiger os primært med software udvikling, idriftsætning af anlæg og efterfølgende uddannelse af operatører.

Vi har en kompetencestærk medarbejderstab. Vi har stor erfaring og her løst mangeartede opgaver. Lige fra de mindre ”stand alone” maskinanlæg til store og meget komplekse fabriksanlæg, der har overordnede Scada løsninger.

Vi har stor knowhow - ikke mindst inden for automationsløsninger til skibe og offshore industrien. Denne know how har givet os stor erfaring i at udvikle robuste og særdeles pålidelige systemer.

Vores erfaring har også betydet at vi har oparbejdet en stor mængde ”råmateriale”. Et råmateriale, der kan genanvendes til nye projekter og hermed sikre mere problemfrie anlægsopstart inden for flere opgavetyper.

Haltek har udviklet vores egne værktøjer. Eksempelvis til automatisk generering af software, der sikrer et ensartet og struktureret resultat. Dette er specielt velegnet til større automationsanlæg.

Med vores viden indenfor Mitsubishi og Citect produkter kan vi være behjælpelige med projektopstart og løbende support under projektforløb.